Kişisel Verilerin Korunması ve Müşteri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla PROJEBIR ZEYNEP MURSALOGLU SEKERALP ORTAKLIGI (“Projebir”) tarafından “projebir.com.tr” üzerinden gerçekleştirdiğiniz ürün satın alımlarınız nedeniyle işlenecek olup, işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak, “projebir.com.tr” adresinden ürün alımlarınızı gerçekleştirmeniz, ürün satın alımlarınız kapsamında belirttiğiniz adrese ürün gönderimlerinin gerçekleşmesi, satın aldığınız ürünler kapsamında fatura tanzim edilmesi için kişisel verileriniz,

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi

amaçlarıyla işlenebilecektir.

Aktarılan Taraflar ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz, satın aldığınız ürünlerin tarafınıza gönderimi amacıyla kargo şirketleriyle, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla, teknolojik işler bakımından tedarikçilerimize, hukuki süreçlerin takibi amacıyla tedarikçimiz olan avukatlara/avukatlık bürolarına, herhangi bir yasal talep ve gereklilik halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

“www.projebir.com” internet sitemizin sunucuları yurtdışında bulunduğundan bilgileriniz yurtdışında bulunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır. Bilgilerinizin yurtdışında barındırılmasını istememeniz halinde internet sitemizi kullanmamanız gerekmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ürün satın alımlarınız esnasında “projebir.com.tr” adresimiz üzerinden elektronik ortamda elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına dayalı olarak “açık rıza”, (c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Projebir’in Bebek Mah. Yeniyol Çıkmazı Sok. No:6/3 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak ya da varsa Projebir’e daha önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile projebir@projebir.com adresine iletebilirsiniz.